Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen i Norge : utvikling og fremtidspotensial

Regjeringen ønsker å føre en reiselivspolitikk som virker og hvor tiltakene faktisk gir effekt. For å styrke kunnskapen om norsk reiselivsnærings verdiskaping, og vurdere fremtidig potensial for verdiskaping fra reiselivsnæringen i Norge, bestilte Næringsminister Mæland en verdiskapingsanalyse av norsk reiseliv. Denne verdiskapingsanalysen viser at norsk reiseliv skaper verdier for 70 milliarder kroner i året. Nå forventes det at både nordmenn og utlendinger vil feriere mer i Norge. Men veksten i reiselivet kommer ikke av seg selv.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-03-08 23:00:36.308251
MODIFIED 2015-10-16 08:20:28.569962+00:00
CREATED 2015-03-08 23:00:36.308251
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)