Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Verdispørsmål om verdiskaping : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som fikk tilsagn av Innovasjon Norge i 2007

Kundeeffektundersøkelsen er ikke en konseptevaluering, hvor premissene og rammebetingelsene for organisasjonens virke vurderes. Disse premissene må derimot legges til grunn når man vurderer resultatene fra undersøkelsen. Kundeeffektundersøkelsen av Innovasjon Norges tjenester og programmer har to formål: • et internt formål som søker å bidra til forbedring og videreutvikling av Innovasjon Norges virksomhet overfor kundene. • et eksternt formål som dreier seg om å dokumentere overfor omverdenen hva man har fått igjen noe for de pengene som er investert gjennom Innovasjon Norges tjenester og programmer. Kundeeffektundersøkelsen består av en førundersøkelse og en etterundersøkelse. Førundersøkelsen gjennomføres året etter at tilsagnet fra Innovasjon Norge er gitt. Etterundersøkelsen gjennomføres fire år etter. Foreliggende undersøkelse er en førundersøkelse av bedrifter som mottok en tjeneste eller et program fra Innovasjon Norge i 2007. I denne rapporten har vi for første gang benyttet Innovasjon Norges kategorisering av prosjektene etter formål som en bakgrunnsvariabel.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:52.549940
MODIFIED 2017-11-16 17:01:03.037915+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:52.549940
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)