Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Verdsetting av framføringstid og pålitelighet i godstransport

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Rapporten viser resultatene av en undersøkelse om vareeiernes og transportbedriftenes betalingsvilje for raskere og mer pålitelig godstransport. Studien demonstrerer at denne verdsettingen kan tallfestes ved hjelp av en stated preference-undersøkelse, men at å gjøre dette for godstransport innebærer noen flere utfordringer enn i tilfellet med persontransport. Rapporten gir også anbefalinger om hvordan resultatene bør anvendes i nyttekostnadsanalyse og hvilke videre studier som bør gjøres.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-11-16 13:02:52.234876
MODIFIED 2014-08-14 11:48:08.412809+00:00
CREATED 2013-11-16 13:02:52.234876
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)