Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Verdsetting av miljørelatert velferdstap ved oljeutslipp fra skip : kalkulasjonspriser for samfunnsøkonomiske analyser

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Denne rapporten, utarbeidet på oppdrag for Kystverket, er sluttresultatet av et metodisk utviklingsarbeid over flere år med mål å beregne miljørelatert velferdstap ved oljeutslipp fra skip. Kalkulasjonsprisene for dette tapet som presenteres i denne rapporten er ment å brukes i Kystverkets samfunnsøkonomiske analyser for å gi et bedre beslutnings- grunnlag for vurdering og prioritering av regionale og lokale tiltak som bl. a. har som mål å redusere miljørisiko ved skipstransport. Slike tiltak inkluderer blant andre farledsutbedringer og etablering av fiskerihavner. Prisene er basert på spørre- undersøkelser (såkalte betalingsvillighetsundersøkelser) blant påvirket befolkning. Denne rapporten presenterer også en metodikk for hvordan prisene så kan anvendes i sammenheng med resultater fra risikoanalyser av tiltak.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-02-20 01:02:25.430270
MODIFIED 2020-02-20 01:02:25.813672
CREATED 2020-02-20 01:02:25.430270
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)