Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Verdsetting av riksvegfergetilbudet i Norge

Rapporten tilhører rapportseriene SIB-rapport.

Formålet med dette prosjektet er å verdsette riksvegfergetilbudet i Norge og analysere hvordan fergebrukerne vurderer ulike forhold ved fergetilbudet. Arbeidet forsøker å besvare følgende problemstillinger: − Hvordan verdsetter brukerne riksvegfergetilbudet og hva er den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av riksvegfergetilbudet i Norge? − Hvordan vurderer ulike grupper av fergebrukere de forskjellige serviceelementene i fergetilbudet og endringer i disse?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 6.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:39.985653
MODIFIED 2018-01-13 05:01:07.558575+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:39.985653
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)