Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Verk på vandring : evaluering av Kulturrådets støtteordning for gjestespill

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Jørgen Langdalen har i rapporten Verk på vandring evaluert Kulturrådets støtteordning for gjestespill. Gjestespillordningen kom i drift i 1999, og evalueringen tar for seg perioden fra oppstart til og med 2002. Diskusjonen om gjestespillordningen har vært preget av at det frie scenekunstfeltet er i sterk endring. Som følge av utviklingstrekkene, står gjestespillordningen i dag i en ny kontekst i forhold til da den ble opprettet. Dette har ikke gjort ordningen overflødig: Langdalen foreslår blant annet å styrke og rendyrke satsingen på gjestespill. Dette kan være et effektivt virkemiddel for å stimulere til kunstnerisk og organisatorisk nyskaping, fremme mangfold og kvalitet og internasjonaliseringen av norsk scenekunst.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 746.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-08-11 12:00:17.119944
MODIFIED 2016-08-12 06:01:29.220851+00:00
CREATED 2011-08-11 12:00:17.119944
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)