Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Vern eller bruk av skog som klimatiltak

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport / Miljødirektoratet.

Denne rapporten svarer på et oppdrag fra Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet: Hva er klimaeffekten av skogvern? Er klimanytten av skogen størst ved å bruke den som karbonlager gjennom vern av skog, eller er den størst som leverandør av biomasse som kan brukes i stedet for fossile ressurser?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 894.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-04-08 22:00:52.269777
MODIFIED 2017-04-08 22:00:54.959940
CREATED 2017-04-08 22:00:52.269777
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)