Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Vestfoldprosjektet. Evaluering av kulturminneregistreringer i Stokke kommune, Vestfold

Rapporten tilhører rapportseriene NIJOS dokument.

Vestfoldprosjektet ble etablert i 2001 og formelt avsluttet sommeren 2004. Mer enn 15 000 kulturminneregstreringer ble utført av 300 frivillige registratorer i ni kommuner. Til nå har fem kummner digitaliserte materialet og fire av dem har i tillegg gjort dem tilgjengelig via internett. Rapporten evaluerer registreringsopplegget, vurderer presentasjonen på kommunens hjemmesider

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 7.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-11-25 13:01:15.846350
MODIFIED 2014-08-14 11:47:47.876555+00:00
CREATED 2013-11-25 13:01:15.846350
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)