Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Veterinærinstituttet : en evaluering

Rapporten er et ledd i Norges forskningsråds evaluering av de 5 landbruksforskningsinstituttene Planteforsk, NISK, NORSØK, SFB og VI. Komiteen har hatt et bedt perspektiv på VIs virksomhet og har gjort en gjennomgang både av virksomhetens innhold (forskning, oppdrag, nasjonal og internasjonal virksomhet) og dens organiasjon og økonomi.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:42:05.144320
MODIFIED 2017-02-26 18:01:01.652632+00:00
CREATED 2010-12-15 04:42:05.144320
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)