Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Vi får jo to ekstra hender : arbeidsgiveres syn på praksisplasser for ikke-vestlige innvandrere

Rapporten tilhører rapportseriene FAFO-rapport.

Offentlige tiltak for å bistå innvandrere med å få arbeid skjer i all hovedak innenfor den ordinære arbeidsmarkedspolitikken. Praksisplass er et av de mest brukte arbeidsmarkedstiltakene. Arbeidsmarkedsetatens innsats for å kartlegge arbeidssøkere og finne egnede tiltak er en viktig faktor i et godt kvalifiserings- og formidlingsarbeid. Men valget om hvem som skal få praksisplass, og eventuelt senere ansettes, kvalifiseres og forfremmes, fattes av arbeidsgivere - ikke av velferdsstatlige etater. For å forstå praksisplassens betydning som kvalifiserings- og formidlingsvei er det derfor viktig å få innsikt i arbeidsgivernes perspektiver. Denne rapporten oppsummerer 22 samtaler med norske arbeidsgivere om deres holdninger til og erfaringer med å ta imot ikke-vestlige innvandrere på praksisplass, en kvantitativ kartlegging av det sammme samt ni intervjuer med deltagere.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:02:09.772592
MODIFIED 2016-04-24 22:02:32.986002+00:00
CREATED 2010-11-02 15:02:09.772592
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)