Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Videre analyser av samfunnsøkonomisk nytte av tilskudd til etterinstallering av heis

Rapporten er en oppfølging av rapporten "Evaluering av tilskudd til etterinstallering av heis" gjennomført av Oxford Research (2016), som hadde som formål å fremskaffe og utvikle kunnskap om hva som skal til for å optimalisere utnyttelsen av tilskudd til etterinnstallering av heis.

I denne rapporten tar den samfunnsøkonomiske analysen høyde for flere kvantifiserte nyttevirkninger, og vil vurdere om tilskuddet til etterinstallering av heis kan rettes mer mot personer med behov (i både økonomisk og helsemessig forstand) for etterinstallering av heis, for på den måten øke måloppnåelse.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-02-13 01:00:50.919547
MODIFIED 2018-02-13 01:00:50.943807
CREATED 2018-02-13 01:00:50.919547
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)