Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Videre analyser av samfunnsøkonomisk nytte av tilskudd til etterinstallering av heis

Husbanken gir tilskudd til etterinstallering av heis til eiere av eksisterende boligeiendommer med minst tre etasjer. Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til at personer med behov for tilpasset bolig får nødvendig finansiering til å tilpasse sin bolig, samt øke tilgjengeligheten i boligmassen.

Denne rapporten er en oppfølging av evalueringsrapporten gjennomført av Oxford Research (2016), som blant annet fant indikasjoner på at tilskuddsordningen ikke er samfunnsøkonomisk lønnsom. I denne rapporten tar den samfunnsøkonomiske analysen høyde for flere kvantifiserte nyttevirkninger, og vi vurdere om tilskuddet til etterinstallering av heis kan rettes mer mot personer med behov (i både økonomisk og helsemessig forstand) for etterinstallering av heis for på den måten øke måloppnåelse

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-02-11 23:00:51.427659
MODIFIED 2018-02-11 23:00:52.444466
CREATED 2018-02-11 23:00:51.427659
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)