Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Viktig program - små ressurser : evaluering av Yggdrasil mobilitetsprogram

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Yggdrasil mobilitetsprogram ble opprettet i 2009 for å fremme inngående forskermobilitet til Norge og er ett av flere virkemidler for internasjonal forskermobilitet. Programmet gir utenlandske ph. d. -studenter og unge forskere støtte til forskeropphold ved norske forskningsinstitusjoner. De overordnede målsetningene for programmet er å bidra til internasjonalisering av norsk forskning; gjøre Norge til en attraktiv forskningsdestinasjon for høyt kvalifiserte utenlandske forskerrekrutter og unge forskere; og styrke norske forskningsmiljøer. I denne rapporten presenteres en evaluering av ordningen, og hovedkonklusjonen er at programmet ser ut til å spille en viktig rolle for å fremme inngående forskermobilitet, i og med at det er en relativt åpen ordning som gir mulighet for å finansiere mobilitet som ikke dekkes av andre ordninger. Yggdrasil har imidlertid et relativt beskjedent budsjett og innvilget i 2013 kun 45 stipend, og det fremmes derfor forslag om en betydelig opptrapping av ordningen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-06-01 00:01:02.881269
MODIFIED 2017-06-01 00:01:02.899094
CREATED 2017-06-01 00:01:02.881269
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)