Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Vilkår for ny kraftproduksjon

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

Energiloven har siden den trådte i kraft i 1991 bidratt til at vi har fått et markedsbasert system for produksjon og omsetning av kraft. At investeringene har vært relativt lave i perioden, skyldes i stor grad at det var mye kapasitet bygd ut ved inngangen til 1990- tallet. De siste årene har vist et oppsving både i investeringene og omfanget av planlagte prosjekter innen kraftproduksjon. Energiloven utgjør et fleksibelt rammeverk som gjør det mulig å nå mål knyttet til utslipp av klimagasser og fornybar energi ved hjelp av supplerende virkemidler, fortrinnsvis markedsbaserte. Det er likevel flere tiltak som kan gjennomføres innenfor rammeverket av energiloven som vil gjøre at systemet fungerer enda bedre. Det er spesielt behov for å styrke koordineringen mellom kraftproduksjon og nett, både i de tilfeller hvor utbygging av nett og produksjon er alternativer, og i de tilfeller hvor det er nødvendig å bygge ut nettet for å legge til rette for ny produksjon. Det

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:48.496564
MODIFIED 2016-09-21 06:00:24.556708+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:48.496564
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)