Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Virkemidler for å redusere utslipp fra vedfyring : oppskrift til renere luft i din kommune

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Vedfyring påfører samfunnet eksterne kostnader i form av lokal luftforurensing og negative helseeffekter. Helsekostnaden av varmen fra vedfyring kan være så høy som 26 kr/kWh i de store byene, mens i andre tettsteder kan kostnaden være litt over 1 kr/kWh varme. Dette er svært høyt sammenlignet med prisen på alternative oppvarmingskilder: elektrisitetsprisen til husholdninger er om lag 1 kr/kWh. Den eksterne helsekostnaden er ikke inkludert i vedprisen (eller varmeprisen) som husholdningen betaler.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-03-05 01:00:30.754797
MODIFIED 2020-03-05 01:00:30.874649
CREATED 2020-03-05 01:00:30.754797
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)