Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Virkemidler for andregenerasjons biodrivstoff

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

Utvikling av andregenerasjons biodrivstoff kan bidra til å redusere deler av klimagassutslippene fra transportsektoren, ved å erstatte dagens bruk av fossil bensin eller diesel. Andregenerasjons biodrivstoff er enda på et tidlig utviklingsstadium når det gjelder både teknologi og kommersialisering. Dersom myndighetene ønsker å bidra til økt produksjon av andregenerasjons biodrivstoff, må virkemiddelbruken tilpasses modenheten og rettes direkte mot aktører av betydning for produksjon av andregenerasjons biodrivstoff. De mest aktuelle virkemidler ved dagens modenhetsnivå er blant annet økt FoU-innsats, lånegarantier eller investeringstilskudd. Når teknologien modnes er det mer aktuelt å trekke inn andre virkemidler som for eksempel driftstilskudd eller skreddersøm av omsetningspåbudet om biodrivstoff. Det er av stor betydning at virkemidler innrettes på en slik måte at de bidrar til gode rammebetingelser for lønnsomme investeringer ved å være enkle, stabile, langsiktige og forutsigbare

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 739.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:41.832745
MODIFIED 2018-01-01 09:00:14.583377+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:41.832745
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)