Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Virker arbeidspraksis i ordinær virksomhet etter sitt formål?

Rapporten tilhører rapportseriene Søkelys på arbeidslivet .

I denne artikkelen evaluerer forfatteren kausale effekter av arbeidspraksis og opplæringstiltak for ordinære jobbsøkere i perioden 2003–2012. Det legges vekt på gjentatt og sekvensiell deltakelse på tiltakene, og jeg ser nærmere på de vanskeligstilte gruppene. Estimering og simulering av forløpsanalysemodellen viser at arbeidspraksis har moderate (hvis noen) positive effekter på sannsynligheten for å komme i ordinært arbeid, mens opplæringstiltak har klart positive effekter. Effektene varierer mellom ulike grupper. Innvandrere har mest utbytte av arbeidspraksistiltak, fortrinnsvis kombinert med opplæring. «Opplæring først og arbeidspraksis etterpå» har mer positive effekter enn «arbeidspraksis først og opplæring etterpå».

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 192.8KB)
  2. Konkurransegrunnlag (pdf, 706.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-04-09 00:01:53.438398
MODIFIED 2017-04-09 00:01:53.538561
CREATED 2017-04-09 00:01:53.438398
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)