Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Virkningene i Norge av å inkludere luftfart i EU ETS

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

EU har vedtatt at luftfart skal inkluderes i EUs system for handel med uslippsrettigheter (EU ETS) fra 2012. Dette vil få betydning for Norge. I 2020 vil EU ETS redusere antall terminalpassasjerer i Norge med 0,5 - 5 prosent og samlet CO2-utslipp med 12 000-150 000 tonn. I 2030 blir effekten for flypriser og flytrafikk omtrent som i 2020, men utslippene kan synke langt mer enn i 2020 hvis kvoteprisen blir høye nok til å påvirke den teknologiske utviklingen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 616.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-08-08 09:21:47.725386
MODIFIED 2017-10-04 10:00:26.326222+00:00
CREATED 2012-08-08 09:21:47.725386
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)