Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler

Rapporten tilhører rapportseriene ECON-rapport.

Hovedformålet med prosjektet var å analysere virkningen av allmenngjøringen av tariffavtaler på arbeidsmarkedets virkemåte og på lønnsdannelsen. Prosjektet gir en oversikt over teorier som både på kort og lang sikt kunne forutsi effekter av allmenngjøring. Prosjektet omfattet også en analyse av tilgjengelig informasjon/statistikk for en kvantitativ vurdering av effektene av bruk av allmenngjøring i Norge. Den tredje delen av prosjektet summerte opp internasjonal forskning om effekter av bruk av allmenngjøring i andre europeiske land

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 400.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:37.975320
MODIFIED 2017-04-11 02:00:16.509831+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:37.975320
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)