Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler

Den kraftige økningen i innvandringen fra Øst-Europa etter EU-utvidelsene i 2004 har isolert sett redusert lønnsveksten og den har gitt lavere priser som har kommet forbrukerne til gode, men den har ført til redusert vekst i sysselsettingen blant norske arbeidstakere som konkurrerer med arbeidsinnvandrere og den har redusert produktiviteten, særlig i bygg- og anleggsnæringen. Allmenngjøring har dempet disse effektene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-01-14 01:09:16.479264
MODIFIED 2016-01-14 01:09:16.489552
CREATED 2016-01-14 01:09:16.479264
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)