Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Virksomme faktorer ved integrering av arbeidsrettet rehabilitering i psykisk helsevern : en undersøkelse av deltakernes egne erfaringer og refleksjoner.

Denne studien er en intervju‐undersøkelse av 10 personer som har deltatt i et arbeidsrehabiliteringstiltak kalt Jobbhuset. Jobbhuset er resultatet av et samarbeidsprosjekt mellom Nordlandssykehuset HF, attføringsbedriften Bodø Industri AS og NAV Nordland. Jobbhuset starter arbeidsrehabilitering under innleggelse i psykisk helsevern og kan vise til at 75 % av deltakerne ved tiltaket overføres til andre tiltak i Nav systemet ved utskrivelse fra Rehabiliteringsavdelingen ved Nordlandssykehuset HF. Undersøkelsen er gjennomført for å finne ut hva deltakerne i Jobbhuset selv anser som viktig i deres rehabilitering til arbeid. Resultatene fra undersøkelsen vil hjelpe oss å få mer kunnskap om hvordan vi kan fortsette å utvikle godt samarbeid mellom ulike aktører som bidrar i rehabilitering til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Dette er et forprosjekt i et større arbeid med å videreutvikle fag‐ og etatsoverskridende tilbud til mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 13.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-10-18 17:20:46.963756
MODIFIED 2014-08-14 11:43:39.396112+00:00
CREATED 2012-10-18 17:20:46.963756
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)