Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Virksomme virkemidler når unge med tegnspråk skal bistås til arbeid - en kunnskapsoversikt

Rapporten tilhører rapportseriene Senter for helsefremmende forskning HiST/NTNU.

På tross av intensjonen om et mer inkluderende arbeidsliv i Norge viser det seg at gruppen unge med redusert funksjonsevne har vansker med å komme ut i lønnsarbeid. Med utgangspunkt i det nasjonale forsøket «Praksis og kunnskapsutvikling i NAV-kontor», er formålet med denne rapporten å samle aktuell kunnskap av betydning når NAV-ansatte skal bistå unge med tegnspråk til arbeid. På bakgrunn av det innsamlede materialet fremholdes enkelte forhold av flere kilder som vesentlig når unge med tegnspråk skal bistås til lønnsarbeid. Dette er først og fremst behovet for en relevant opplæring og en nødvendig støtte under utdanningen som kan sikre en god formalkompetanse. Siden overgangen mellom utdanning og lønnsarbeid er utfordrende, fremsettes et ønske om at NAV presenterer seg og sine tilbud tidlig i utdanningsløpet. En tett individuell oppfølging, gjerne av NAV-ansatte som kan tegnspråk, er også viktig. Foruten bistand til tilrettelegging på arbeidsplassen tydeliggjør arbeidsgiverne behovet for en fast person i NAV som de kan forholde seg til. Opplæring i enklere tegnspråk for arbeidsledere og kolleger kan også være med på å bedre kommunikasjonen på arbeidsplassen og derigjennom gjøre integrasjonsprosessen lettere. NAV-ansatte har en viktig funksjon når de skal bistå unge med tegnspråk til lønnsarbeid. For å kunne dokumentere gode virkemidler og effektiv innsats, vil det med utgangspunkt i aktuell kunnskap være behov for et systematisk valg av tiltak som kan utprøves og evalueres.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-12 01:02:42.763479
MODIFIED 2017-02-12 01:02:42.774340
CREATED 2017-02-12 01:02:42.763479
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)