Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Visitor’s visas in connection with family visits : Norwegian visa practice compared to a selection of Schengen countries

Rapporten omhandler norsk visumpraksis sammenliknet med et utvalg av Schengen-land. Det er ikke nok relevant statistisk grunnlag for å enkelt kunne klargjøre om norsk visumpraksis er i tråd med Schengen eller ikke. Studien sammenligner derfor norsk praksis på tre områder med en rekke andre lender.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 826.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-01-14 01:03:19.530846
MODIFIED 2016-01-14 01:03:19.541246
CREATED 2016-01-14 01:03:19.530846
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)