Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Vitalt om kreft : evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster

På oppdrag fra det nasjonale programmet Norwegian Centres of Expertise (NCE) har Oxford Research foretatt en evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster. Evalue-ringen er basert på en rekke kilder; dokumenter, intervjuer, spørreundersøkelser til aktørene og regnskapsinformasjon fra offisielle registre. Evalueringen konklu-derer med at NCE Oslo Cancer Cluster etter tre års virksomhet er en velfunge-rende klynge på god vei til å realisere definerte målsetninger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-07-06 17:09:06.458435
MODIFIED 2013-02-14 18:06:37.805221
CREATED 2011-07-06 17:09:06.458435
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)