Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Vold, trusler og ustabil atferd i norske asylmottak

Evalueringen består av to delrapporter. Delrapport 1: Vold og trusler i norske mottak - En kartleggingsstudie: Det er innrapportert 189 hendelser om vold og trusler ved bruk av registreringsskjema Staff Observation Aggression Scale (SOAS) i tidsrommet januar til desember 2007. Delrapport 2 - Den utvidede helseundersøkelsen. Dette er en utredning av personer i asylmottak som representerer utfordringer med hensyn til voldelig og utagerende atferd.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 785.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-01-02 00:01:20.734624
MODIFIED 2015-10-16 08:20:16.529386+00:00
CREATED 2015-01-02 00:01:20.734624
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)