Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Vurdering av Altinn II-plattformen

Rapporten tilhører rapportseriene Teknisk rapport .

Evalueringen ble foretatt juli-oktober 2011. Dokumenter og intervjuer med partene i Altinn-samarbeidet. Altinn II-programmet har lyktes med å levere et stort og komplekst system. Programledelsen og alle parter berømmes for at man har klart å komme i mål. Systemet kan brukes for de fleste formål, selv om man ikke har truffet mandatet fullt ut. Litt forskjell på leveranser og forventninger fra tjenesteeiere, både på kvalitet og funksjonalitet. Også funnet indikasjoner på at systemet ikke er tilstrekkelig designet for å møte behov for skalerbarhet og stabilitet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-02-25 01:02:31.482072
MODIFIED 2016-02-25 01:02:31.784557
CREATED 2016-02-25 01:02:31.482072
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)