Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Vurdering av behov for nye krav til miljøsanering av kasserte kjøretøy

Det er foretatt en kartlegging av utvalgte miljøgifter i 90 personbilvrak som dekker årsmodeller i tidsrommet 1987-2010. Alle undersøkelsene er gjennomført hos Brødr. London i Oslo. Elektronikk og kretskort er lokalisert og fjernet i 15 av bilvrakene. Det er søkt å foreta et representativt utvalg av årsmodeller og merker ut fra hva som kan forventes å bli vraket i 2014. Undersøkelsene baserer seg på en kombinasjon av røntgenstråle målinger med XRF og analyser i laboratorium

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-01-19 12:13:32.180476
MODIFIED 2017-01-19 12:13:32.425378
CREATED 2017-01-19 12:13:32.180476
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)