Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Vurdering av behov for nye krav til miljøsanering av kasserte kjøretøy

Det er foretatt en kartlegging av utvalgte miljøgifter i 90 personbilvrak som dekker årsmodeller i tidsrommet 1987-2010. Alle undersøkelsene er gjennomført hos Brødr. London i Oslo. Elektronikk og kretskort er lokalisert og fjernet i 15 av bilvrakene. Det er søkt å foreta et representativt utvalg av årsmodeller og merker ut fra hva som kan forventes å bli vraket i 2014. Undersøkelsene baserer seg på en kombinasjon av røntgenstråle målinger med XRF og analyser i laboratorium. Hovedresultater fra kartleggingen er: - Mengden kretskort fjernet utgjør ca. 1 kilo i snitt, mens dagens nye biler inneholder 3–4 kilo - Kretskortene inneholder reaktivt TBBPA, 0,5–2 % bly og for øvrig andre tungmetaller og edelmetaller - 20–30 % av bilvrakene har høye verdier av bromerte flammehemmere i setetrekk / tekstiler. Det er i all hovedsak de asiatiske biler som inneholder bromerte flammehemmere - Det tok i snitt 60 minutter å demontere og fjerne kretskortene i forsøket, men tidsforbruket forventes å bli lavere i et etablert system. Det antas at minst 80 % av kretskortene ble fjernet. - Tester med å strippe setetrekk og skumplast viser at tidsforbruket varierte betydelig. Det antas at 20 min kan være et oppnåelig snitt i når operasjonen er satt i system.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-10 12:13:25.202891
MODIFIED 2017-02-10 12:13:25.214000
CREATED 2017-02-10 12:13:25.202891
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)