Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Vurdering av behov for revisjon av Retningslinjer for helseundersøkelse av yrkesdykkere IK-2708

Gjeldende Retningslinje for helseundersøkelse av yrkesdykkere (IK-2708 N) er fra oktober 2000, og en ønsket å se om ny kunnskap medfører et behov for å revidere disse.

Tema for vurderingen var: Gjennomgang av forskning og nyere litteratur om helseeffekter av dykking Vurdering av eksisterende helsekrav opp mot ny kunnskap Sammenligning av krav til helsekontroll av dykkere i andre land Vurdering av godheten av eksisterende krav i retningslinje IK-2708 fra Helsedirektoratet

Det ble lagt vekt på en sammenligning av eksisterende krav til helsekontroll av dykkere med de nye retningslinjene for helseundersøkelse av petroleumsarbeidere (Helsedirektoratet: Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs, med veileder IS-1879) og med krav til helsekontroll av dykkere i UK (HSE: The Medical Examination and Assessment of Divers, MA1, Updated April 2008), samt med ny kunnskap om helsemessige forhold hos dykkere definert som vitenskapelige artikler publisert etter 1. 1. 2000.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 992.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-11-16 23:00:33.484264
MODIFIED 2017-11-16 23:00:35.399284
CREATED 2017-11-16 23:00:33.484264
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)