Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Vurdering av behovet for et kompetansesenter for utmarksnæringer

Mandat for denne utredningen har vært å vurdere behovet for et kompetansesenter for utmarksnæringer. Det overordna målet for Verdiskapingsprogrammet for næringskombinasjoner og samisk reiseliv er å øke verdiskapingen gjennom satsing og utvikling av innovative næringskombinasjoner og samisk reiseliv. Målet for utvikling av utmarksnæringer er å øke verdiskapingen i samiske områder gjennom bedre utnyttelse av utmarksprodukter. I den samiske verden er det ikke et klart skille mellom næring og matauk/hobby/rekreasjon hva gjelder bruk av utmark. Det samiske begrepet meahccesteapmi dekker i stor grad begge begrepene, og kan i noen tilfeller føre til misforståelser for hva den enkelte legger i begrepet utmarksnæring. Vi har lagt vekt på at det er utmarksnæring som skal være grunnlaget for et kompetansesenter og har tolket begrepet utmarksnæring som følger: ”Næring som utnytter ressursene i utmarka til å skape og omsette produkter og tjenester av et visst omfang og som er egnet til å gi et overskudd over tid. ”

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 841.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-08 22:00:40.091698
MODIFIED 2016-10-08 22:00:41.501062
CREATED 2016-10-08 22:00:40.091698
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)