Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Vurdering av behovet for helseoppfølgning av dykkere i petroleumsvirksomheten

Rapporten tilhører rapportseriene STAMI-rapport.

I mai 2009 ble det gjort avtale mellom Petroleumstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) der STAMI skulle påta seg å foreta en vurdering av industriens nyetablerte system for helseovervåking av dykkere i petroleumsvirksomheten, en årlig spørreskjemaundersøkelse. Vurderingen skulle sees i lys av alle systemene for helseoppfølging av dykkere som er etablert i dag, og det skulle trekkes sammenligninger til helseoppfølging av andre sammenlignbare grupper. Sammenlignet med helseovervåking av arbeidstakere på land synes dykkerne å være godt ivaretatt med sitt langt mer omfattende batteri av helseundersøkelser. Dagens tilbud med vurdering før og etter dykk, og helsesjekk hvert 3. år tyder på at dykkerne er godt ivaretatt mht. helseovervåking. Årlige sertifikatkontroller (eller hvert annet år) kommer i tillegg som en ekstra sikkerhetsfaktor. Årlig spørreskjemascreening på symptomer fra lunge, hørsel og kognitiv funksjon sees ikke på som hensiktsmessig.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-04-10 21:01:29.254310
MODIFIED 2014-08-14 11:49:19.154989+00:00
CREATED 2014-04-10 21:01:29.254310
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)