Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Vurdering av bromerte flammehemmere til Mjøsa fra deponier, kommunale renseanlegg og elver

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Det er foretatt en sammenstilling av eksisterende data av bromerte flammehemmere fra deponi, renseanlegg og tilførselselver til Mjøsa. Dataene er sammenholdt med tidligere funn i sedimenter og fisk i Mjøsa. Beregnet relativt bidrag fra ulike kilder viser at det kommer tilnærmet like store bidrag fra kommunale renseanlegg og fra tilførselselvene. Utlippene i nordre del domineres av lavbromerte kongenerer. mens utslipp fra Hamar og Gjøvik domineres av den fullbromerte forbindelsen deka-BDE. Størst bidrag til PBDE i Mjøsa er via Lillehammer renseanlegg og fa elvene ved Hamar.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:35.614638
MODIFIED 2016-08-12 06:03:44.508993+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:35.614638
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)