Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Vurdering av bruk av styre i Det norske fredskorpset

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Rapporten foretar en gjennomgang og vurdering av hensiktsmessigheten av å ha et styre for Det norske fredskorpset (FK). Hvorvidt det er formålstjenlig med et styre er vudert i forhold til de generelle prispippene som ligger til grunn for bruk av styrer i staten, og de eventuelle særskilte hensynene som må ivaretas for FK.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:32.648779
MODIFIED 2016-08-12 06:03:07.783213+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:32.648779
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)