Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Vurdering av brukergrensesnitt for ny karttjeneste

NGU er i gang med å lage en ny nettportal på www. ngu. no. Arbeidet med ny nettportal inkluderer informasjonssider, karttjenester og bestilling/handlekurv. Et viktig delprosjekt er arbeidet er å utvikle et nytt brukergrensesnitt til de eksisterende karttjenestene. De nye nettsidene skal presenteres i løpet av 2008. NGU ønsker i denne forbindelsen at Asplan Viak AS kommer med forslag til hvordan dette brukergrensesnittet kan bygges opp. Dette vil være en videreføring av evaluering av kart på nett som ble presentert i rapporten "Geologi i planprosesser" (2006), der en stor del gikk på evaluering av kart på nett fra NGU.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 703.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:46.398902
MODIFIED 2017-05-07 15:02:22.762573+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:46.398902
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)