Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Vurdering av den årlige rapporteringen fra NRK AS om selskapets effektivitet

Deloitte har fått i oppdrag fra Kulturdepartementet (KUD) å foreta en ekstern gjennomgang / kvalitetssikring av NRKs rapportering om effektivitet for 2013. Denne rapporten er den andre og siste av en todelt rapport som vil ta for seg NRK sitt vedlegg til lisensbrevet for 2013 «Analyse av NRKs drift 2009-2013» og kvalitetssikre denne (del 1), og deretter vurdere om den eksisterende modellen for årlig rapportering om NRKs effektivitet er formålstjenlig, samt komme eventuelle forslag til forbedringer av modellen (del 2).

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-02-02 01:02:35.720940
MODIFIED 2016-02-02 01:02:35.731800
CREATED 2016-02-02 01:02:35.720940
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)