Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Vurdering av egnethet for mottak, behandling og deponering av uorganisk farlig avfall - lokalitet Brevik

COWI er engasjert av Miljødirektoratet til å gjennomføre en utredning om egnetheten til Brevik som lokalitet for mottak, behandling og deponering av uorganisk farlig avfall. Brevik har en sentral beliggenhet i forhold til aktuelle produksjonssteder eller utskipningssteder for store volumer av uorganisk farlig avfall i Norge og de andre nordiske land. Lokaliseringen er midt i Norges største industriområde, og må således kunne sies å være i nærheten av mye industriell kompetanse. Et anslag over tidsforbruk til de forskjellige aktivitetene som er påkrevet fram til oppstart av deponivirksomhet, viser at dette kan skje rundt årsskiftet 2020/21. Det er imidlertid mange forhold som kan forsinke prosessene og det pekes spesielt på uavklart eiendomsrett til bergrommene, og mye lokal motstand.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-03-31 23:02:34.579696
MODIFIED 2017-03-31 23:02:34.592145
CREATED 2017-03-31 23:02:34.579696
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)