Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Vurdering av Enovas utløsende effekt

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Rapporten belyser en rekke problemstillinger knyttet til hvorvidt Enova innenfor sitt handlingsrom har innrettet sine programmer med tanke på å oppnå varige markedsendringer. Vurderingen tar utgangspunkt i følgedne spørsmål; - Er programmene rettet inn mot de viktigste barrierene - Er kriteriene og vurderingene av enkeltprosjektene innenfor støtteprogrammene tilstrekkelig for å sikre at støtten er utløsende for prosjekter/handlinger. Vuderingen omfatter Enovas programmer for energiproduksjon og energieffettivisering.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:07.843236
MODIFIED 2016-08-12 06:03:27.359355+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:07.843236
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)