Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Vurdering av forbud mot fossilt brensel i landbruksbygg mv.

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

På oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBk) har Vista Analyse i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving vurdert hvilke konsekvenser et forbud mot bruk av fossilt brensel i nye landbruksbygg og andre typer bygg som i dag er unntatt fra forbudet vil få med henblikk på klimagassutslipp og økonomiske virkninger. Knut Berg og Per Olav Skjølberg (begge Norsk Landbruksrådgiving) samt Christian Grorud og John Magne Skjelvik (prosjektleder) har gjennomført utredningen. Karin Ibenholt i Vista Analyse har stått for kvalitetssikringen. Kontaktperson hos oppdragsgiver har vært Inger Grethe England. Arbeidet har bestått i gjennomgang og analyse av regelverk og annet skriftlig materiale, samt samtaler med aktører i næringsliv og forvaltning. Takk til alle som har bidratt med nyttig informasjon til arbeidet!

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 521.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-02-14 01:05:09.997096
MODIFIED 2020-02-14 01:05:10.021810
CREATED 2020-02-14 01:05:09.997096
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)