Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Vurdering av frekvenser relater til akutt uslipp til sjø fra petroleumsvirksomhet i Nordsjøen og Skagerrak i perioden 2010 til 2030

Ptil fører tilsyn med at aktørene arbeider målrettet med å forebygge uønskede hendelser som kan medføre akutte utslipp på norsk sokkel. Som en del av Ptils grunnlag for oppfølging av næringen gjennomføres det vurderinger av risikoen forbundet med akutte utslipp til sjø for de ulike havområdene i år 2010, samt for et potensielt fremtidsbilde i år 2030.

Denne rapporten presenterer frekvenser for akutt utslipp til sjø fra petroleumsvirksomhet i Nordsjøen og Skagerrak. Dette er gjort med bakgrunn i lokasjoner for og type petroleumsvirksomhet i Nordsjøen og Skagerrak i perioden frem til 2030, samt hvilke hendelsestyper som kan føre til akutt utslipp til sjø sett i forhold til dette. Rapporten er utarbeidet av Proactima AS i samarbeid med, og på oppdrag for, Petroleumstilsynet.

Rapporten redegjør for vurderinger knyttet til å etablere en total frekvens for akutt utslipp til sjø relatert til petroleumsvirksomhet i Nordsjøen og Skagerrak. I tillegg diskuteres områderelevant historisk informasjon om akutte utslipp til sjø knyttet til petroleumsvirksomhet på norsk sokkel generelt, og i Nordsjøen og Skagerrak spesielt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-10-23 12:01:03.112505
MODIFIED 2014-08-14 11:47:26.911800+00:00
CREATED 2013-10-23 12:01:03.112505
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)