Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Vurdering av konkurransesituasjonen i skadeforsikringsmarkedet

Finansdepartementet ba i brev av 9. desember 2005 Kredittilsynet om bidrag til en utredning av konkurransesituasjonen i skadeforsikringsmarkedet, som kunne danne grunnlag for en omtale til Stortinget i forbindelse med Kredittmeldinga 2005.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-11-21 01:00:19.360142
MODIFIED 2016-11-21 01:00:20.725959
CREATED 2016-11-21 01:00:19.360142
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)