Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Vurdering av leveringsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitetsplikten : rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

Denne rapporten beskriver opphavet til pliktsystemet og hvordan det fungerer i dag. Deretter vurderes ulike modeller for hvordan pliktsystemet kan innrettes i framtiden, og konsekvensene av disse. Til slutt presenteres gruppens anbefalinger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-19 01:00:57.945198
MODIFIED 2019-03-22 05:00:15.203112+00:00
CREATED 2017-02-19 01:00:57.945198
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)