Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Vurdering av miljøgiftsituasjonen i Norskehavet og Barentshavet

Rapporten tilhører rapportseriene Akvaplan-niva rapport.

Konsentrasjoner av miljøfarlige stoffer i Norskehavet og Barentshavet er stort sett lave. Denne hovedkonklusjonen fra Faglig forum og Overvåkningsgruppen for Norskehavet og Barentshavet støttes etter gjennomgangen av vitenskapelige publikasjoner om miljøgifter for perioden 2010-2013. Gamle "legacy" organiske miljøgifter som PCB og klororganiske plantevernmidler viser nedadgående trender, mens miljøgifter som ikke er regulert, eller som nylig har blitt regulert, har stabile eller økende trender. Hos noen toppredatorer i systemet som polarmåke, svartbak, storjo, isbjørn og spekkhugger er PCB-nivåene høye nok til å kunne gi negative helseeffekter.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-04-08 22:11:08.963865
MODIFIED 2017-04-08 22:11:09.350884
CREATED 2017-04-08 22:11:08.963865
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)