Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Vurdering av Naturindekser i Norge med fokus på de marine indikatorene

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport fra havforskningen.

Etter hovedrapporten forelå høsten 2010, har Havforskningsinstituttet, ved en gruppe forskere ved Havforskningsinstituttet, lagt en plan for å ta for seg alle rapportene og gjøre en kritisk vurdering av Naturindeks i Norge, med fokus på de marine indikatorene. det gjelder da særlig valget av indikatorer, hva slags data som er benyttet i forhold til de utvalgte indikatorene, om utvalg og vurdere om de valgte målenheter er de best egnete.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-11-22 13:01:05.858019
MODIFIED 2019-04-25 13:00:40.859099+00:00
CREATED 2013-11-22 13:01:05.858019
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)