Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Vurdering av nye tekniske løsninger for å redusere utslippene fra fiskeoppdrett i sjø

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport IRIS.

Rapporten gir en oversikt over utslippene av næringssalter og organisk stoff fra norsk oppdrettsnæring. Videre vektlegges vurdering av ulike tekniske muligheter for å redusere utslippene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 451.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:37.305616
MODIFIED 2016-08-12 06:03:45.380257+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:37.305616
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)