Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Vurdering av organisatoriske faktorer og tiltak i ulykkesgranskning

Rapporten tilhører rapportseriene IFE/HR/F.

Basert på Petroleumstilsynets (Ptil) ønske om mer systematisk avdekning av organisatoriske faktorer i ulykkesgranskning, fundert på organisatoriske og sikkerhetsrelaterte teorier, har Institutt for energiteknikk (IFE) gjennomført et oppdrag for Ptil med tre formål: 1) Hvordan ulike kategorier av organisatoriske faktorer blir vurdert i selskapenes granskningsrapporter av uønskede hendelser, og hvilke organisatoriske faktorer som ikke blir belyst, men kunne vært trukket frem, 2) Hvilke tiltak relatert til ulike kategorier av organisatoriske faktorer som foreslås i granskingsrapporter, og 3) I hvilken grad det er mulig i praksis å vurdere effekter av tiltak, relatert til organisatoriske faktorer som selskapene foreslår i granskningene. Denne rapporten dokumenterer resultat av IFEs arbeid i perioden 16. 03. 09 – 27. 11. 09.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 944.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-03-28 13:01:12.757640
MODIFIED 2014-08-14 11:49:18.742090+00:00
CREATED 2014-03-28 13:01:12.757640
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)