Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Women can do it - an evaluation of the WCDI programme in the Western Balkans

Rapporten tilhører rapportseriene Evalueringsrapport.

Evaluering av Kvinner Kan-programmet på Vest-Balkan i perioden 2001-2003. Formålet med evalueringen var å vurdere i hvilken grad Kvinner Kan-programmet hadde oppnådd sine kortsiktige og langsiktige målsetninger. Evalueringen skulle i følge mandatet også bidra med anbefalinger for eventuelle justeringer av programmet, samt vurdere hvorvidt programmet hadde lærdommer som kunne brukes i andre land preget av post-konflikt. Brukerne av evalueringsresultatene skulle være både Utenriksdepartementet (UD), Norsk Folkehjelp og Arbeiderpartiets kvinnenettverk.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 372.4KB)
  2. WCDI_Summary.pdf (pdf, 71.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:50.027886
MODIFIED 2013-02-14 18:11:10.358549
CREATED 2010-12-15 04:41:50.027886
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)