Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Ytterligere reduksjon av svart karbon og metan : en kartlegging av mulighetsrommet

Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet vurdert mulighetsrommet for Norge til å redusere utslipp av svart karbon og metan målt i tonn.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-04-05 22:00:27.218883
MODIFIED 2017-04-05 22:00:28.961354
CREATED 2017-04-05 22:00:27.218883
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)