Gå til hovedtekst

Evalueringsportalen

Evalueringsportalen samler og tilgjengeliggjør evalueringer utført på oppdrag fra departementer og andre statlige virksomheter.

Økt tilgjenglighet skal bidra til å øke bruk og gjenbruk av kunnskap og resultater fra evalueringer i alle statens politikkområder, i fremtidige evalueringer og i samfunnet for øvrig. Økt tilgjengelighet til evalueringer er også viktig for legitimitet og transparens i forhold til statens virksomhet.

Portalen er et naturlig startpunkt for deg som ønsker:

■ mer kunnskap om statens politikkområder

■ oversikt over veiledningsmateriell og relevante lenker

■ å utarbeide en evaluering

■ å søke etter og bestille evalueringer

■ å holde et foredrag

■ å skrive en masteroppgave

■ å skrive en artikkel

 

Søk etter evalueringer

 

Evalueringsportalen forvaltes av Direktoratet for økonomistyring i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.

 

 

 

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)