Gå til hovedtekst

Hendelse

Møte i EVA-forum 15. november

Neste møte i Eva-forum, nettverket for evaluering i staten, er satt til 15. november hos Innovasjon Norge i Akersgata 13.

Program EVA-forum 15. november 2011

Tidspunkt

Innhold

Innleder

 

11.00 – 11.30

 

11.30 – 11.50

 

 

Lunsj

Velkommen. Kort runde rundt bordet.

Highlights fra American Evaluation Associations’ konferanse Values and Valuing in Evaluation

 

 

John-Olav Sæter, leder

Gry Hamarsland, DFØ

 

 

11.50 – 12.20

 

12.20 – 12.30

 

12.30 – 12.50

 

Ny evalueringsveileder fra DFØ -Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

 

Evaluering og andre styringsverktøy i Statens vegvesen

Spørsmål og diskusjon

 

Elma G. Andersson og Liv Moberg, DFØ

 

Trond Nyland,Statens vegvesen

 

 

12.50 – 13.00

Pause

 

 

13.00 – 13.10

 

13.10 – 13.50

 

13.50 – 14.00

 

Innspill til diskusjon om temaer nettverket bør fokusere på fremover

 

Diskusjon (tenk gjennom på forhånd hva du gjerne vil få ut av nettverket)

Avslutning

 

Hans Henrik Bull, KRD

 

 

 

John-Olav Sæter

14.00

Slutt

 

Ønsker du å delta på neste møte i EVA-forum?

Deltakelse på nettverksmøtene forutsetter medlemskap. Dersom du ønsker å bli medlem av nettverket eller delta på neste møte send e-post med navn, virksomhet og din e-post til evalueringsportalen@dfo.no

Vel møtt!

Om nettverk for evaluering

EVA-forumet har som formål å utvikle og utveksle kunnskap om evaluering og er et faglig nettverk for personer tilknyttet offentlige virksomheter. EVA-forums visjon er å være det beste faglige nettverket for evaluering i Norge.

EVA-forums perspektiv er rettet mot alle sektorer som driver med evaluering. Forumet utvikler og formidler evaluerings- og analysebasert metodekunnskap, og vurderer virkemiddelbruk innenfor eksempelvis næringsutvikling, velferds- og utdanningspolitikk.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)