Gå til hovedtekst

Hendelse

Møte i statens nettverk for evaluering, EVA-forum

Det er nytt møte i EVA-forum 18. november kl. 12.00 til 15.00 hos Innovasjon Norge i Akersgt. 13, Oslo. EVA-forum er en møteplass for de som har interesse for evalueringer i staten, hvor man kan utveksle erfaringer.

I Norge har det vært lite fokus på evaluering av lover. På møtet i november vil Christopher Heyerdahl presentere erfaringer fra Justisdepartementets lovadeling, blant annet med evaluering av tvisteloven. Han vil også komme inn på en egen veileder om evaluering av lover, som Justis- og politidepartementet og Senter for statlig økonomistyring (SSØ) utarbeidet sammen i 2009.

Riksrevisjonen har tidligere avdekket at svært få statlige virksomheter har en egen strategi for evalueringer. Gry Monsen fra Innovasjon Norge vil innlede til felles diskusjon om behovene for evalueringsstrategi.

John-Olav Sæter fra Senter for statlig økonomistyring (SSØ) vil til slutt orientere om et utviklingsprosjekt som er igangsatt for å bedre bruken av evalueringer som styringsverktøy i staten.

Påmeldingsfrist for møtet er 11. november 2010.

Klikk her for påmelding.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)